Navigácia

6460 H predavač

3-ročný učebný odbor končiaci záverečnou skúškou a výučným listom

Absolvent učebného odboru 6460 H predavač je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. Ovláda práce spojené so samostatným predajom tovaru, pozná sortimentnú skladbu tovaru, vie vykonávať odber a prebierku tovaru, vystavovanie a aranžovanie v predajni, ovláda základy administratívnej prace spojenej s obchodovaním, vie odborne komunikovať so zákazníkom.Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách ako predavač, skladník, živnostník.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria