Navigácia

Školská jedáleň

Prihlasovanie stravy

Prihláška na stravovanie 2020/21

1. Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v ŠJ,
si v určené dni /zvyčajne posledných 5 pracovných dní kalendárneho mesiaca vyzdvihnú šek na nasledujúci mesiac v pokladnici:
- SOŠ obchodu a služieb, v budove ŠI, Mudroňova 2, 1. posch.
- Šek nie je možné zaplatiť v hotovosti v pokladnici SOŠ!

2. Po predložení zaplateného šeku dostanú žiaci v pokladnici lístky na 1 mesiac.

3. Odhlasovanie stravy:
Podpísaný lístok/lístky na odhlasovaný deň/dni vhodí žiak minimálne 1 deň vopred do pripravenej krabice v ŠJ.
Ak žiak nebol na konkrétny deň odhlásený zo stravovania vopred, môže sa odhlásiť ráno, najneskôr do 7,30 hod. u vedúcej ŠJ, resp. u pokladníčky ŠJ /tel. čís. – pozri kontakty ŠJ/.

4. Preplatky na stravnom sa odpočítavajú po dvoch mesiacoch zo sumy mesačného stravného, pri ročnom zúčtovaní preplatkov sa preplatok posiela domov na adresu žiaka poštovou poukážkou, resp. bankovým prevodom na účet rodiča.

5. Aktuálne oznamy a jedálne lístky na aktuálny týždeň sú zverejňované na nástenke v ŠJ.

6. Lístky pre zamestnancov sa predávajú každý pondelok,

pokl. hodiny: od 7,30 – 15,30 hod., prestávka: 11,00 – 11,30 hod.,
pokl. hod. pre cudzích stravníkov: pondelok od 6,00 – 14,00 hod.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria