Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.E
  2. ročník   II.AII.BII.C
  3. ročník   III.AIII.BIII.C
  4. ročník   IV.BIV.C
  5. ročník   V.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2020.0.1205 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria