Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Janka Smatanová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Žiarna
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lucia Vichnarová
I.D Triedny učiteľ Ing. Daniela Ičová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Pavlovičová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Beková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Chudá
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Chalupová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Petra Krajčovičová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Ondrušová
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Čakajdová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Kajanová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Nováčiková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Žiarna
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jana Bohilová

© aScAgenda 2022.0.1321 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria