Navigácia

6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka

4-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník, obchodná pracovníčka je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním. Žiaci získavajú aj výučný list. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa prevažne v sektore obchodu a marketingu podľa ich profilácie odboru. Majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.


zameranie marketing v obchode
V rámci prípravy na povolanie pre oblasť vzdelávania marketing v obchode sa žiaci pripravujú pre uplatnenie sa v pracovných pozíciách ako pracovník v oblasti reklamy, obchodný zástupca, manažér pre starostlivosť o zákazníka, agent reklamných obchodných služieb, maklér, odborný zamestnanec obchodu, súkromný podnikateľ v oblasti obchodu a služieb so zameraním na marketing.


zameranie prevádzka obchodu
V rámci prípravy na povolanie pre oblasť vzdelávania obchodná prevádzka sa žiaci pripravujú pre uplatnenie sa v pracovných pozíciách: vedúci predajne v obchodnej prevádzke, manažér v obchodnej prevádzke, manažér pre starostlivosť o zákazníkov, obchodník v malom obchode. 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria