Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Novinky

 • Začiatok nového školského roka sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia v prvom ročníku budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov do prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy.

  Všetci žiaci školy sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19. Zverejňujeme aj podmienky vstupu do objektu školy.

 • Nástup do školského internátu je od 4. 9. 2022 od 15:00 hod. do 20:00 hod. Všetci žiaci sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19.

  Prikladáme aj informácie a pokyny o nástupe žiakov do školského internátu, potvrdenie od lekára.

 • Oznamujeme stravníkom, že SOŠ obchodu a služieb T. Vansovej 2 Topoľčany prechádza v školskom roku 2022/2023 na nový stravovací systém formou čipových kľúčeniek. Žiaci sa budú na stravu prihlasovať a odhlasovať online prostredníctvom školskej stránky alebo aplikácie a to vždy jeden pracovný deň vopred do 13.00 hod.

  Predaj čipových kľúčeniek v hodnote 4,80 eur sa bude uskutočňovať od 22.8.2022 v kancelárii vedúcej školskej jedálne v čase od 8.00 do 14.00 hod. Zároveň žiadame všetkých záujemcov, aby si priniesli so sebou vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravovanie, v ktorej sú uvedené všetky potrebné informácie. Formulár tlačiva prihlášky na stravovanie nájdete na našej školskej web stránke v sekcií školská jedáleň. Zároveň chcem požiadať záujemcov o stravovanie v školskom roku 2022/23 o zaslanie vyplnenej prihlášky už v priebehu letných prázdnin na mailovú adresu eva.bekova@sosoasto.sk, z dôvodu prvotného nahrávania údajov do stravovacieho systému.

 • V školskom roku 2021/2022 naša škola začala spoluprácu so spoločnosťou Algoos, ktorá umožňuje našim študentom absolvovať zahraničnú prax v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Od 1.júna 2022 vycestovali na Cyprus, kde majú možnosť nadobudnúť nové pracovné skúsenosti v luxusných rezortoch na cyperskom pobreží. Dĺžka praxe je 4 mesiace a po úspešnom absolvovaní pohovorov mali možnosť vybrať si z rôznych pracovných pozícií ako barman, kuchár, obsluha v reštaurácii.

  Pridanou hodnotou je zlepšenie ich jazykových zručností a spoznanie novej kultúry. Držíme im palce a dúfame, že sa vrátia plní pozitívnych dojmov a nových skúseností.

 • Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí nie sú prijatí ani na jednu strednú školu, že sa na našej škole 21. 6. 2022 uskutoční

  2. kolo prijímacích skúšok

  Počet voľných miest pre jednotlivé odbory:

  6323 K hotelová akadémia - 5

  6405 K pracovník marketingu - 11

  6444 K čašník, servírka - 2

  6445 K kuchár - 1

  6444 H čašník, servírka - 1

  6445 H kuchár - 1

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria