Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Novinky

 • Vážení rodičia neplnoletých žiakov,

  v dňoch 9.9.2021 - 10.9.2021 v čase 8:00 - 14:00 hod. si môžete pri hlavnom vchode školy od triedneho učiteľa prevziať samotesty, o ktoré ste prejavili záujem pre samotestovanie Vášho dieťaťa.

  Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak pri preberaní samotestov podpisuje „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Otvorenie nového školského roka sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia prvých ročníkov budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy. Počas pobytu v priestoroch školy sa žiaci pohybujú v rúškach a pri vstupe do budovy sú povinní použiť dezinfekciu rúk. Každý žiak musí mať minimálne 1 náhradné rúško, hygienické vreckovky a vlastné pero.

 • Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb oznamuje, že stravovanie všetkých prihlásených študentov vrátane ubytovaných začína od pondelka 6.9.2021. Šeky si môžu vyzdvihnúť v pokladni v budove Školského internátu u pani Paškovej už od 30.8.2021.

 • Na nasledujúcom odkaze nájdete poradie uchádzačov podľa kódu a počtu bodov.

 • Od pondelka 3. 5. 2021 sa nemusí zákonný zástupca žiaka ani žiak preukazovať v škole negatívnym testom na covid-19.

  Potvrdenie o bezinfekčnosti podáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak v prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovania 3 a viac dní (vrátane víkendu).

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria