Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Novinky

 • Vážení žiaci! Na základe rozhodnutia vlády SR bude škola uzatvorená až do odvolania. Záleží nám na vás a vašich vedomostiach, preto všetci učitelia budú poskytovať informácie pre svojich žiakov ohľadom samoštúdia nasledovným spôsobom: Každý pondelok si nájdete v ľavom menu v položke samoštúdium priložený dokument PDF k svojej triede, kde bude uvedené pre každý predmet, čo a akým spôsobom sa máte učiť. Niektorí ste stále v kontakte so svojimi učiteľmi a už teraz viete o úlohách. Avšak táto stránka bude slúžiť pre všetkých, ako zhrnutie toho, čo bolo dohodnuté. Verím, že toto zložité obdobie všetci zvládneme. Prajeme pevné zdravie všetkým Vám i celým Vašim rodinám!

 • Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb oznamuje, že od 16.9.2020 sa budú vydávať obedy všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení na stravu v čase od 12.30 do 14.30 hod. Zároveň dôrazne žiadame stravníkov, aby dodržiavali všetky platné hygienické predpisy. Do priestorov jedálne musia vstupovať s prekrytou časťou tváre úst a nosa a tiež je nutné vykonať dezinfekciu rúk.

  Ďakujeme za dodržiavanie opatrení.

 • Žiadame žiakov a zákonných zástupcov žiakov o prečítanie nasledovných informácii k začiatku šk. roka 2020/21.

  Pred nástupom do školy alebo pred ubytovaním na školskom internáte predložte vyplnené oba priložené dokumenty.

 • Ministerstvo školstva vydalo 16. 6. 2020 usmernenie, podľa ktorého stredné školy budú otvorené

  od 29. júna 2020.

  Naša škola bude mať organizáciu práce žiakov v tieto dni nasledovne:

  29. 6. – žiaci sú škole v čase od 8.00 do 12.00 – odovzdávanie učebníc, upratovanie tried a šatní,...

  30. 6. – 9.00 odovzdávanie vysvedčení

  Je nevyhnutné, aby všetci žiaci prišli odovzdať učebnice. Je potrebné doniesť zákonným zástupcom podpísané nasledovné Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria