Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Videoprezentácia našej školy

 

Novinky

 • SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany

  otvára v šk.roku 2018/2019

  NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM v dvojročnom študijnom odbore

  6403 L podnikanie v remeslách a službách

  končiace maturitnou skúškou.

  Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných škôl:

  kuchár, čašník, servírka, cukrár, pekár, hostinský, mäsiar, predavač, aranžér, stolár, tesár, murár, maliar, kaderník, krajčír, tkáč, čalúnnik, obuvník, klampiar, elektromechanik, lakovník, autoopravár, inštalatér, záhradník, sklár, agromechanizátor ...

 • Žiacka reštaurácia SOŠ obchodu a služieb "Mladosť" ulica Mudroňova 2, Topoľčany Vás pozýva na

  Gurmánske dni "Maďarská kuchyňa"

  od 26.2.2018 do 2.3.2018

  Jedálny lístok

 • Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov na

  Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 od 9.00 hod. do 13.00 hod.

  v budove školy a Školského internátu, Mudroňova 2, Topoľčany.

  Na prezentácii školy budete oboznámení so študijnými a učebnými odbormi, ktoré otvárame v školskom roku 2018/2019 a zároveň aj s kritériami prijatia žiakov do prvých ročníkov.

  Žiaci budú mať príležitosť vidieť naše pracoviská a žiakov pri získavaní praktických zručností.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • 22. november bol, ako sa už stalo u nás zvykom, v znamení pomoci iným.

  Mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament a Slovenský červený kríž zorganizovali odber krvi pod názvom : Študentská kvapka krvi. Naša škola sa tejto humánnej akcie každoročne zúčastňuje, aby sme aj takýmto spôsobom pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú a zároveň viedli našich študentov k úcte k iným i k sebe.

  V tomto roku sa do darcovstva krvi zapojili z radov pedagógov: Ing. Beková Jana, Ing. Mgr. Vichnárová Lucia, Mgr. Viera Chudá

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria