Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Novinky

 • Vyučovanie po Vianočných prázdninách začína v pondelok 10.1.2022 podľa párneho týždňa v rozvrhu. Všetci žiaci musia odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete vytlačiť a vypísať ručne, alebo je možné toto vyhlásenie podať elektronicky cez Edupage (pri žiakoch, ktorí nemajú 18 rokov podáva vyhlásenie rodič cez rodičovské konto Edupage). Na tomto odkaze nájdete návod, ako podať Vyhlásenie cez aplikáciu Edupage, prípadne po prihlásení sa na webstránku školy:

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti Edupage - návod

 • Šeky na stravu za január 2022 si môžu žiaci vyzdvihnúť od 3.1.2022. V šekoch za január 2022 budú odrátané preplatky za stravu za november a december 2021. Školská jedáleň bude znova otvorená od 11.1.2022 pre žiakov, ktorí budú mať vybrané a zaplatené šeky.

 • Vážení rodičia neplnoletých žiakov,

  v dňoch 9.9.2021 - 10.9.2021 v čase 8:00 - 14:00 hod. si môžete pri hlavnom vchode školy od triedneho učiteľa prevziať samotesty, o ktoré ste prejavili záujem pre samotestovanie Vášho dieťaťa.

  Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak pri preberaní samotestov podpisuje „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

 • Otvorenie školského roka 2021/2022

  Otvorenie nového školského roka sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia prvých ročníkov budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy. Počas pobytu v priestoroch školy sa žiaci pohybujú v rúškach a pri vstupe do budovy sú povinní použiť dezinfekciu rúk. Každý žiak musí mať minimálne 1 náhradné rúško, hygienické vreckovky a vlastné pero.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria