Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Novinky

 • Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov na

  Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa 13. decembra 2022 od 8.00 hod. do 13.00 hod.

  v budove školy a Školského internátu, Mudroňova 2, Topoľčany.

 • Oznamujeme stravníkom, že dňa 16.12.2022 bude školská jedáleň z technických príčin zatvorená. Výnimku tvoria ubytovaní žiaci, ktorým bude pri raňajkách podaný balíček. Všetci ostatní žiaci sú na tento deň odhlásení.

  MŠVVaŠ SR s účinnosťou od dňa 1.1.2023 mení finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov.

  V našom zariadení sme určili 4 stupeň finančného pásma pre jednotlivé kategórie stravníkov čím sa mení výška mesačného stravného /paušálne/ nasledovne

 • Schválený najvyšší počet žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024:

  6323 K hotelová akadémia: 18

  6405 K pracovník marketingu: 12

  6444 K čašník, servírka: 8

  6445 K kuchár: 8

  6444 H čašník, servírka: 10

  6445 H kuchár: 8

 • ISIC karty

  Naša škola umožňuje objednávať medzinárodné preukazy pre žiakov ISIC/EURO< 26. Preukazy možno využiť na zľavy na dopravu, pri nakupovaní, v kinách, pri cestovaní ... Všetky informácie o zľavách nájdete na www.isic.sk. Cena za vydanie preukazu pre žiakov je 20 eur. Platí jeden školský rok. Nasledujúci rok sa iba obnoví platnosť kúpou známky v hodnote 10 eur.

  V nasledovnom letáčiku nájdete všetky informácie, aký je postup pri objednávaní preukazov:

 • Začiatok nového školského roka sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia v prvom ročníku budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov do prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy.

  Všetci žiaci školy sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19. Zverejňujeme aj podmienky vstupu do objektu školy.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria