Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Videoprezentácia našej školy

 

Novinky

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov na

  Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa 11. decembra 2018 od 8.30 hod. do 13.00 hod.

  v budove školy a Školského internátu, Mudroňova 2, Topoľčany.

 • Dňa 15. mája 2018 si študenti 3 :B hotelovej akadémii pripravili slávnostný Raut pre pozvaných hostí a rodičov. Tejto veľmi peknej akcii predchádzala tvrdá príprava ako príprava Protokolu, prestretie miestnosti , zadováženie inventáru a surovín, príprava jedál, nápojov a samotný servis.

  Samotný študenti ukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas troch rokov na našej škole. Každý kto má záujem študovať na našej škole má dvere otvorené. Tešíme sa na Vás.

  Ing. Eduard Galko, zástupca riaditeľa pre PV

 • Nadstavbové štúdium

  SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany

  otvára v šk.roku 2018/2019

  NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM v dvojročnom študijnom odbore

  6403 L podnikanie v remeslách a službách

  končiace maturitnou skúškou.

  Štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných škôl:

  kuchár, čašník, servírka, cukrár, pekár, hostinský, mäsiar, predavač, aranžér, stolár, tesár, murár, maliar, kaderník, krajčír, tkáč, čalúnnik, obuvník, klampiar, elektromechanik, lakovník, autoopravár, inštalatér, záhradník, sklár, agromechanizátor ...

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria