Navigácia

 • Študijné a učebné odbory v školskom roku 2024/2025

 • Office 365 - pre žiakov zdarma

  Ako škola disponujeme voľnými licenciami Office 365 A1. Táto licencia umožňuje žiakom našej školy využívať služby balíčka Microsoft Office 365 online - v prostredí internetového prehliadača alebo svojho smartfónu. 

  Na využívanie všetkých služieb Office 365 je nevyhnutné, aby mal každý žiak svoj vlastný účet. S týmto účtom sa bude prihlasovať na online portál Office.com. V tomto momente má každý žiak účet už založený a môže sa hneď prihlásiť. Prihlasovacie údaje získate u svojho triedneho učiteľa.

  Po prvom prihlásení vás systém vyzve na zmenu hesla.  Do riadku Aktuálne heslo dajte to, ktoré ste dostali zo školy. Do riadku Nové heslo dajte už svoje vymyslené vlastné heslo – musí byť aspoň 8-miestne a zložené aspoň z 3 druhov symbolov, napr. veľké písmená, malé písmená, čísla.

  Zobrazí sa vaše konto na Office 365, v ktorom si vyberiete aplikáciu, v ktorej chcete pracovať. Napr. Word, Excel, Powerpoint...

 • Podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025

 • Mikuláš 2023

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš 2023.

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov na

  Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa  13. decembra 2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

  v budove školy a Školského internátu, Mudroňova 2, Topoľčany.

  Zároveň bude prebiehať v Kultúrnom dome juniorská súťaž SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR, na ktorú Vás tiež pozývame. 

 • Dištančné vyučovanie 7.11.2023

  V utorok 7.11.2023 bude budova školy z technických príčin zatvorená. Žiaci, ktorí majú teoretické vyučovanie, zostávajú doma a vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Odborný výcvik bude prebiehať štandardne.

 • Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok

  Vážení rodičia, milí študenti, pedagogickí i nepedagogickí pracovníci!

  Vianoce klopú na dvere a tento rok by sme sa aj my, ako Stredná odborná škola obchodu a služieb, chceli aktívne zapojiť do projektu „Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok“. Projekt, ktorý spája generácie ľudí po celom Slovensku a stal sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť deduškov a babičky žijúcich v zariadeniach pre seniorov. Budeme zbierať krabičky plné lásky pre seniorov, ktorí to teraz potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Dokážme, že sme empatickí a prosociálni. Odovzdajme lásku a radosť zabalenú v krabiciach od topánok. Každý z Vás určite nejakú krabicu doma má. Aj ty. Tak ju naplň niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, aj niečím na zábavu a hlavne zo srdca.

  Čo všetko to môže byť, nájdeš na webovej stránke https://www.kolkolasky.sk/pokyny/ alebo na nástenke oproti bufetu. Zbierka bude prebiehať do 4.12.2023.

  Nezabudni zabaliť vždy vrch a spodok krabičky zvlášť, označiť krabičku: babičke/deduškovi. Naplň krabičku podľa pokynov zbierky (viac môže byť, menej však nie). Takto pekne zabalenú ju prines na vrátnicu. Týmto ďakujeme vopred všetkým, ktorí nám budú pomáhať.

  Spojme svoje srdiečka a vložme lásku do krabíc pre deduškov a babičky v domovoch, spojme sa spoločne pre dobrú vec! Majme na pamäti, že aj my raz budeme starí.

  Podrobnejšie info dostane každá trieda cez svojho zástupcu v školskom parlamente.

 • Otvorenie školského roka 2023/2024

  Začiatok nového školského roka sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 8.00 podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia v prvom ročníku budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov do prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy.

  Nástup do školského internátu je od 3. 9. 2023 od 15:00 hod. do 20:00 hod.

 • Nástup žiakov do školského internátu

  Nástup do školského internátu je 3. 9. 2023 od 15:00 do 20:00 hod.

  Prikladáme aj informácie a pokyny o nástupe žiakov do školského internátu, potvrdenie od lekára, vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 • Počet voľných miest pre 2. kolo prijímacích skúšok

  Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium,  ktorí nie sú prijatí ani na jednu strednú školu, že sa na našej škole uskutoční 

  2. kolo prijímacích skúšok

  Počet voľných miest pre jednotlivé odbory:

  6405 K pracovník marketingu - 1

  6444 K čašník, servírka - 1

  6444 H čašník, servírka - 2

  6445 H kuchár - 6

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 2023/2024

  Vážení záujemcovia o nadstavbové štúdium. V nasledujúcom školskom roku 2023/2024 otvárame 2 triedy dvojročného študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách ukončeného maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sa konať nebudú. Prihlasovať na štúdium sa dá elektronicky. Formulár nájdete v ľavom menu "Prihláška na nadstavbové štúdium 2023/2024" 

 • Informačné popoludnie

  Vážení zákonní zástupcovia. 
  Dovoľujeme si Vás pozvať na informačné popoludnie, ktoré sa uskutoční 10.5.2023 od 13.00 do 15.30 hod. na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, T. Vansovej 2 v Topoľčanoch. Máte možnosť informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vášho syna/dcéry za III. štvrťrok školského roka 2022/2023. 
  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Počet žiakov v jednotlivých odboroch pre prvý ročník 2023/2024

  Schválený najvyšší počet žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024:

  6323 K hotelová akadémia: 18

  6405 K pracovník marketingu: 12

  6444 K čašník, servírka: 8

  6445 K kuchár: 8

  6444 H čašník, servírka: 10

  6445 H kuchár: 8

   

 • Vyučovanie počas PFIČ a EČ MS 2023

    V čase písomných MS t. j. dňa 14. 03. 2023 sa uskutoční školská akcia. Zraz žiakov je o 8:00 hod. pred Školským internátom.

  14. 03. 2023 – školská akcia

  Trieda - Ped. dozor:                                                 .

  4.B - Mgr. Rybanský

  3.A - Ing. Pavlovičová

  3.B - PaedDr. Krajčovičová

  3.C - RNDr. Žiarna

  1.D - PhDr. Bohilová

  1.A - Mgr. Gráčik

  1.B - Mgr. Valachová

  2.C - Ing. Vichnarová

  Dňa 15. 03. 2023  budú mať žiaci riaditeľské voľno, okrem tried IV.B, I.B a I.C (ODV).

 • Informácia pre stravníkov v školskej jedálni a ubytovaných v školskom internáte

  Oznamujeme stravníkom, že dňa 1.3.2023 nadobúda platnosť nový vnútorný predpis riaditeľa SOŠ obchodu a služieb o stravovaní v školskej jedálni a od 1.4.2023 o výške nákladov na ubytovanie v školskom internáte. Znenie vnútorného predpisu je nasledovné:                                           

 • ISIC karty

  ISIC karty

  Naša škola umožňuje objednávať medzinárodné preukazy pre žiakov ISIC/EURO< 26. Preukazy možno využiť na zľavy na dopravu, pri nakupovaní, v kinách, pri cestovaní ... Všetky informácie o zľavách nájdete na www.isic.sk. Cena za vydanie preukazu pre žiakov je 20 eur. Platí jeden školský rok. Nasledujúci rok sa iba obnoví platnosť kúpou známky v hodnote 10 eur. 

  V nasledovnom letáčiku nájdete všetky informácie, aký je postup pri objednávaní preukazov:

 • Nový stravovací systém

  Oznamujeme stravníkom, že SOŠ obchodu a služieb T. Vansovej 2 Topoľčany prechádza v školskom roku 2022/2023 na nový stravovací systém formou čipových kľúčeniek.  Žiaci sa budú na stravu prihlasovať a odhlasovať online prostredníctvom školskej stránky alebo aplikácie a to vždy jeden pracovný  deň vopred do 13.00 hod.

  Predaj čipových kľúčeniek v hodnote 4,80 eur sa bude uskutočňovať od 22.8.2022 v kancelárii vedúcej školskej jedálne v čase od 8.00 do 14.00 hod. Zároveň žiadame všetkých záujemcov, aby si priniesli so sebou vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravovanie, v ktorej sú uvedené  všetky potrebné  informácie. Formulár tlačiva prihlášky na stravovanie nájdete na našej školskej web stránke v sekcií školská jedáleň. Zároveň chcem požiadať záujemcov o stravovanie v školskom roku 2022/23 o zaslanie vyplnenej prihlášky už v priebehu letných prázdnin na mailovú adresu eva.bekova@sosoasto.sk, z dôvodu prvotného nahrávania údajov do stravovacieho systému.

  Originál prihlášky s podpisom zákonného zástupcu odovzdá každý stravník pri zakúpení čipovej kľúčenky.

  Ďalšie pre Vás potrebné informácie budeme zverejňovať na našej stránke.

  Beková Eva, vedúca ŠJ

 • Zahraničná spolupráca so spoločnosťou Algoos

  V školskom roku 2021/2022 naša škola začala spoluprácu so spoločnosťou Algoos, ktorá umožňuje našim študentom absolvovať zahraničnú prax v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Od 1.júna 2022 vycestovali na Cyprus, kde majú možnosť nadobudnúť nové pracovné skúsenosti v luxusných rezortoch na cyperskom pobreží. Dĺžka praxe je 4 mesiace a po úspešnom absolvovaní pohovorov mali možnosť vybrať si z rôznych pracovných pozícií ako barman, kuchár, obsluha v reštaurácii. 

  Pridanou hodnotou je zlepšenie ich jazykových zručností a spoznanie novej kultúry. Držíme im palce a dúfame, že sa vrátia plní pozitívnych dojmov a nových skúseností. 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2
 • 038 762 95 35

Fotogaléria