Navigácia

 • Otvorenie školského roka 2022/2023

  Začiatok nového školského roka sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia v prvom ročníku budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov do prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy.

  Všetci žiaci školy sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19. Zverejňujeme aj podmienky vstupu do objektu školy.

 • Otvorenie školského internátu

  Nástup do školského internátu je od 4. 9. 2022 od 15:00 hod. do 20:00 hod. Všetci žiaci sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19.

  Prikladáme aj informácie a pokyny o nástupe žiakov do školského internátu, potvrdenie od lekára.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Nový stravovací systém

  Oznamujeme stravníkom, že SOŠ obchodu a služieb T. Vansovej 2 Topoľčany prechádza v školskom roku 2022/2023 na nový stravovací systém formou čipových kľúčeniek.  Žiaci sa budú na stravu prihlasovať a odhlasovať online prostredníctvom školskej stránky alebo aplikácie a to vždy jeden pracovný  deň vopred do 13.00 hod.

  Predaj čipových kľúčeniek v hodnote 4,80 eur sa bude uskutočňovať od 22.8.2022 v kancelárii vedúcej školskej jedálne v čase od 8.00 do 14.00 hod. Zároveň žiadame všetkých záujemcov, aby si priniesli so sebou vyplnenú a podpísanú prihlášku na stravovanie, v ktorej sú uvedené  všetky potrebné  informácie. Formulár tlačiva prihlášky na stravovanie nájdete na našej školskej web stránke v sekcií školská jedáleň. Zároveň chcem požiadať záujemcov o stravovanie v školskom roku 2022/23 o zaslanie vyplnenej prihlášky už v priebehu letných prázdnin na mailovú adresu eva.bekova@sosoasto.sk, z dôvodu prvotného nahrávania údajov do stravovacieho systému.

  Originál prihlášky s podpisom zákonného zástupcu odovzdá každý stravník pri zakúpení čipovej kľúčenky.

  Ďalšie pre Vás potrebné informácie budeme zverejňovať na našej stránke.

  Beková Eva, vedúca ŠJ

 • Zahraničná spolupráca so spoločnosťou Algoos

  V školskom roku 2021/2022 naša škola začala spoluprácu so spoločnosťou Algoos, ktorá umožňuje našim študentom absolvovať zahraničnú prax v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Od 1.júna 2022 vycestovali na Cyprus, kde majú možnosť nadobudnúť nové pracovné skúsenosti v luxusných rezortoch na cyperskom pobreží. Dĺžka praxe je 4 mesiace a po úspešnom absolvovaní pohovorov mali možnosť vybrať si z rôznych pracovných pozícií ako barman, kuchár, obsluha v reštaurácii. 

  Pridanou hodnotou je zlepšenie ich jazykových zručností a spoznanie novej kultúry. Držíme im palce a dúfame, že sa vrátia plní pozitívnych dojmov a nových skúseností. 

 • Počet voľných miest pre 2. kolo prijímacích skúšok

  Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium,  ktorí nie sú prijatí ani na jednu strednú školu, že sa na našej škole 21. 6. 2022 uskutoční 

  2. kolo prijímacích skúšok

  Počet voľných miest pre jednotlivé odbory:

  6323 K hotelová akadémia - 5

  6405 K pracovník marketingu - 11

  6444 K čašník, servírka - 2

  6445 K kuchár - 1

  6444 H čašník, servírka - 1

  6445 H kuchár - 1

 • Termíny prijímacích skúšok a schválený najvyšší počet žiakov v jednotlivých odboroch pre prvý ročník 2022/2023

  Prvé kolo prijímacích skúšok sa budú konať v dvoch termínoch. 

  I. termín: pondelok 2.5.2022

  II. termín: pondelok 9.5.2022

  Uchádzači dostanú pozvánku na konkrétny termín prostredníctvom Edupage, prípadne mailom najneskôr 5 dní pred konaním prijímacej skúšky. Do učebných odborov 6445 H kuchár a 6444 H čašník, servírka budú žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.

  Schválený najvyšší počet žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023:

  6323 K hotelová akadémia: 18

  6405 K pracovník marketingu: 14

  6444 K čašník, servírka: 8

  6445 K kuchár: 7

  6444 H čašník, servírka: 9

  6445 H kuchár: 8

   

 • Ubytovanie osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine

  Kontaktnou osobou v súvislosti s ubytovaním osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine v školskom internáte našej školy je p. Katrák - tel.: 0903 733 832

 • Podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

 • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 2022/2023

  Vážení záujemcovia o nadstavbové štúdium. V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 otvárame 2 triedy dvojročného študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách ukončeného maturitnou skúškou. Prijímacie skúšky sa konať nebudú. Prihlasovať na štúdium sa dá elektronicky. Formulár nájdete v ľavom menu "Prihláška na nadstavbové štúdium 2022/2023." 

 • Študijné a učebné odbory otvárané v šk. roku 2022/23

 • Nástup do školy 10.1.2022

  Vyučovanie po Vianočných prázdninách začína v pondelok 10.1.2022 podľa párneho týždňa v rozvrhu. Všetci žiaci musia odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete vytlačiť a vypísať ručne, alebo je možné toto vyhlásenie podať elektronicky cez Edupage (pri žiakoch, ktorí nemajú 18 rokov podáva vyhlásenie rodič cez rodičovské konto Edupage). Na tomto odkaze nájdete návod, ako podať Vyhlásenie cez aplikáciu Edupage, prípadne po prihlásení sa na webstránku školy:

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti Edupage - návod

 • Oznam pre stravovaných žiakov Gymnázia, SOŠ, Konzervatória

  Šeky na stravu za január 2022 si môžu žiaci vyzdvihnúť od 3.1.2022. V šekoch za január 2022 budú odrátané preplatky za stravu za november a december 2021. Školská jedáleň bude znova otvorená od 11.1.2022 pre žiakov, ktorí budú mať vybrané a zaplatené šeky.

 • Odovzdávanie antigénových samostestov

  Vážení rodičia neplnoletých žiakov,

  v dňoch 9.9.2021 - 10.9.2021 v čase 8:00 - 14:00 hod. si môžete pri hlavnom vchode školy od triedneho učiteľa prevziať samotesty, o ktoré ste prejavili záujem pre samotestovanie Vášho dieťaťa.

  Zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak pri preberaní samotestov podpisuje „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

   

 • Nástup do školy

  Otvorenie školského roka 2021/2022

  Otvorenie nového školského roka sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 od 8. hodiny podľa priloženého harmonogramu v triedach pod vedením triednych učiteľov. Triedni učitelia prvých ročníkov budú svojich žiakov čakať pri vstupe do budovy školy.

  Zoznamy žiakov prvého ročníka budú zverejnené na vchodových dverách školy. Počas pobytu v priestoroch školy sa žiaci pohybujú v rúškach a pri vstupe do budovy sú povinní použiť dezinfekciu rúk. Každý žiak musí mať minimálne 1 náhradné rúško, hygienické vreckovky a vlastné pero.

  Všetci žiaci školy sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19. Zverejňujeme aj podmienky vstupu do objektu školy.

  Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici školy.

   

  Otvorenie školského internátu

  Nástup do školského internátu je od 1. 9. 2021 od 15:00 hod. do 21:00 hod. Všetci žiaci sú povinní priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti na Covid-19.

  Prikladáme aj informácie a pokyny o nástupe žiakov do školského internátu, potvrdenie od lekáraoznámenie o výnimke z karantény.

   

 • Oznam pre stravníkov pre šk. rok 2021/22

  Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb oznamuje, že stravovanie všetkých prihlásených študentov vrátane ubytovaných začína od pondelka 6.9.2021. Šeky si môžu vyzdvihnúť v pokladni v budove Školského internátu u pani Paškovej už od 30.8.2021.

 • Výsledková listina prijímacích skúšok 2021/2022

  Na nasledujúcom odkaze nájdete poradie uchádzačov podľa kódu a počtu bodov.

 • Od 3. 5. 2021 netreba negatívny test

  Od pondelka 3. 5. 2021 sa nemusí zákonný zástupca žiaka ani žiak preukazovať v škole negatívnym testom na covid-19. 

  Potvrdenie o bezinfekčnosti podáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak v prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovania 3 a viac dní (vrátane víkendu).

 • Otvorenie školského internátu

  Od 3.5.2021 bude pre žiakov otvorený aj Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany na ulici Mudroňova 2, Topoľčany. Žiaci sa môžu ubytovať od nedele 2.5.2021 od 15:00 hod.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria