Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Milan Naňo Riaditeľ
 
 
Mgr. Tomáš Lacika Zástupca
 
 
Mgr. Beata Mišeje Zástupkyňa
 
 
Daniela Balážová Majsterka
 
 
Ing. Jana Beková Učiteľka
 
 
Elena Beňová Majsterka
 
 
PhDr. Jana Bohilová Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Čakajdová Učiteľka
 
 
Bc. Tatiana Ďuríková Majsterka
 
 
Ing. Zuzana Emilová Majsterka
 
 
Ing. Eduard Galko Majster
 
 
Mgr. Jozef Gráčik Učiteľ
 
 
Ing. Andrea Chalupová Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Chudá Učiteľka
 
 
Ing. Daniela Ičová Učiteľka
 
 
Mgr. Soňa Janoušková Učiteľka
 
 
Ing. Ivana Kajanová Učiteľka
 
 
PaedDr. Petra Krajčovičová Učiteľka
 
 
Mgr. Andrej Macko Učiteľ
 
 
Bc. Anna Michalková Majsterka
 
 
Bc. Dana Miškolciová Majsterka
 
 
Mgr. Daniela Nováčiková Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Ondrušová Učiteľka
 
 
Ing. Mária Pavlovičová Učiteľka
 
 
Mgr. Andrej Rybanský Učiteľ
 
 
Ing. Janka Smatanová Učiteľka
 
 
Ing. Mariana Šestáková Majsterka
 
 
Mgr. Zuzana Urbanová Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Valachová Učiteľka
 
 
Ing. Lucia Vichnárová Učiteľka
 
 
RNDr. Jana Žiarna Učiteľka

© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria