Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Milan Naňo Riaditeľ
 
 
Mgr. Tomáš Lacika Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Beáta Mišeje Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Jana Beková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
PhDr. Jana Bohilová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Čakajdová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Bc. Tatiana Ďuríková Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Zuzana Emilová Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Eduard Galko Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Jozef Gráčik Rozvrh
Triedny učiteľ: V.B
 
 
Ing. Andrea Chalupová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Mgr. Viera Chudá Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Ing. Daniela Ičová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
 
 
Bc. Zdenka Jamrichová Rozvrh
Majsterka
 
 
Ing. Ivana Kajanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Petra Krajčovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Iveta Kusá Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrej Macko Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Anna Michalková Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Dana Miškolciová Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Janka Mokranová Vychovávateľka
 
 
Beata Naňová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Daniela Nováčiková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Ondrušová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Justína Pardusová Vychovávateľka
 
 
Ing. Mária Pavlovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Andrej Rybanský Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
 
 
Ing. Janka Smatanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Ing. Mariana Šestáková Rozvrh
Majsterka
 
 
Mgr. Zuzana Urbanová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.B
 
 
Mgr. Andrea Valachová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: II.B
 
 
Ing. Lucia Vichnarová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Triedna učiteľka: II.C
 
 
RNDr. Jana Žiarna Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Triedna učiteľka: V.B

© aScAgenda 2023.0.1396 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.02.2023

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria