Navigácia

< Zmluvy
zmluva č. 1/2018 - dátum zverejnenia 2.1.2018
zmluva č. 2/2018 - dátum zverejnenia 2.1.2018
zmluva č. 3/2018 - dátum zverejnenia 2.1.2018
zmluva č. 4/2018 - dátum zverejnenia 12.1.2018
zmluva č. 5/2018 - dátum zverejnenia 31.1.2018
zmluva č. 6/2018 - dátum zverejnenia 31.1.2018
zmluva č. 7/2018 - dátum zverejnenia 31.1.2018
zmluva č. 8/2018 - dátum zverejnenia 31.1.2018
zmluva č. 9/2018 - dátum zverejnenia 1.2.2018
zmluva č. 10/2018 - dátum zverejnenia 13.2.2018
zmluva č. 11/2018 - dátum zverejnenia 16.2.2018
zmluva č. 12/2018 - dátum zverejnenia 23.2.2018
zmluva č. 13/2018 - dátum zverejnenia 19.3.2018
zmluva č. 14/2018 - dátum zverejnenia 29.3.2018
zmluva č. 15/2018 - dátum zverejnenia 2.4.2018
zmluva č. 16/2018 - dátum zverejnenia 12.4.2018
zmluva č. 17/2018 - dátum zverejnenia 20.4.2018
zmluva č. 18/2018 - dátum zverejnenia 15.5.2018
zmluva č. 19/2018 - dátum zverejnenia 24.5.2018
zmluva č. 20/2018 - dátum zverejnenia 1.6.2018
zmluva č. 21/2018 - dátum zverejnenia 10.7.2018
zmluva č. 22/2018 - dátum zverejnenia 10.7.2018

 

faktúry
hlavná
činnosť

faktúry
podnikateľská
činnosť
január január
február február
marec marec
apríl apríl
máj máj
  jún

 

    Objednávky - podnikateľská činnosť

objednávka č. 1/2018 - dátum zverejnenia 9.1.2018
objednávka č. 2/2018 - dátum zverejnenia 22.2.2018
objednávka č. 3/2018 - dátum zverejnenia 26.2.2018
objednávka č. 4/2018 - dátum zverejnenia 29.2.2018
objednávka č. 5/2018 - dátum zverejnenia 18.4.2018
objednávka č. 6/2018 - dátum zverejnenia 27.4.2018
objednávka č. 7/2018 - dátum zverejnenia 30.5.2018
objednávka č. 8/2018 - dátum zverejnenia 31.5.2018
objednávka č. 9/2018 - dátum zverejnenia 3.7.2018
 

    Objednávky - hlavná činnosť

objednávka č. 1/2018 - dátum zverejnenia 9.1.2018  
objednávka č. 2/2018 - dátum zverejnenia 23.1.2018  
objednávka č. 3/2018 - dátum zverejnenia 29.1.2018  
objednávka č. 4/2018 - dátum zverejnenia 2.2.2018  
objednávka č. 5/2018 - dátum zverejnenia 9.2.2018  
objednávka č. 6/2018 - dátum zverejnenia 28.2.2018  
objednávka č. 7/2018 - dátum zverejnenia 29.2.2018
objednávka č. 8/2018 - dátum zverejnenia 9.3.2018
objednávka č. 9/2018 - dátum zverejnenia 9.3.2018
objednávka č. 10/2018 - dátum zverejnenia 26.3.2018
objednávka č. 11/2018 - dátum zverejnenia 20.4.2018
objednávka č. 12/2018 - dátum zverejnenia 2.5.2018
objednávka č. 13/2018 - dátum zverejnenia 3.5.2018
 

Súhrnné správy o zákazkach  s nízkou hodnotou

I. štvrťrok 2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria