Navigácia

Prenájom priestorov

OZNAM

 

SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany, 955 01, v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať časť  priestorov v budove ŠI, s.č. 2392, s výmerami 88,40 m2 (v tom 18,00 m2 ostatné priestory) . Priestory sú vhodné  ako kancelárske účely, poskytovanie služieb, s dobou nájmu na  neurčito, s cenou  ročného nájmu minimálne 65,-€/m2 kancelárske, 15,20-€/ m2 ostatné. 

 K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle z § 9a odst.6

a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších  predpisov.

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky posielajte  na adresu školy do 09.02.2024 do 14,00 hod. v označenej obálke: “NÁJOM - neotvárať“.

Termín obhliadky:

od 29.01.2024 – 09.02.2024  v čase od  7,00hod.  do 14,00 hod.

Organizácia si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, v prípade potreby  použitia priestorov pre  vlastné školské účely.

Bližšie inf. na tel. č. 037/5323087 kl.15., na internetovej stránke školy, na úradnej tabuli školy.   

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria