Navigácia

6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní

4-ročný študijnýodbor končiaci maturitnou skúškou

Štvorročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou. Absolvent je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné ekonomicko-administratívne činnosti, obchodné a marketingové činnosti v oblasti podnikania. Uplatní sa na trhu práce predovšetkým ako ekonóm, finančný referent, referent marketingu, referent logistiky, obchodný zástupca, referent v štátnej správe, ale tiež v ďalších ekonomicko-administratívnych funkciách a pozíciách vo výrobných a obchodných spoločnostiach. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť obchodu, marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania. Je plne spôsobilý viesť obchodné rokovania, schopný posúdiť výhody a nevýhody investícií alebo obchodného kontraktu, prezentovať výrobok alebo službu odberateľom. Medzi jeho základné schopnosti patrí vedenie účtovníctva, zabezpečovanie personálnej a administratívnej agendy.  Má možnosť založiť si svoje vlastné podnikanie alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria