Navigácia

< Zmluvy
zmluva č. 1/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 2/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 3/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 4/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 5/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 6/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 7/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 8/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 9/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 10/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 11/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 12/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 13/2014 - dátum zverejnenia 4.1.2014
zmluva č. 14/2014 - dátum zverejnenia 10.1.2014
zmluva č. 15/2014 - dátum zverejnenia 30.1.2014
zmluva č. 16/2014 - dátum zverejnenia 30.1.2014
zmluva č. 17/2014 - dátum zverejnenia 13.2.2014
zmluva č. 18/2014 - dátum zverejnenia 13.2.2014
zmluva č. 19/2014 - dátum zverejnenia 18.2.2014
zmluva č. 20/2014 - dátum zverejnenia 7.3.2014
zmluva č. 21/2014 - dátum zverejnenia 17.3.2014
zmluva č. 22/2014 - dátum zverejnenia 28.3.2014
zmluva č. 23/2014 - dátum zverejnenia 31.3.2014
zmluva č. 24/2014 - dátum zverejnenia 30.4.2014
zmluva č. 25/2014 - dátum zverejnenia 30.6.2014
zmluva č. 26/2014 - dátum zverejnenia 25.8.2014

zmluva č. 27/2014 - dátum zverejnenia 28.8.2014

zmluva č. 28/2014 - dátum zverejnenia 17.9.2014

zmluva č. 29/2014 - dátum zverejnenia 1.10.2014
zmluva č. 30/2014 - dátum zverejnenia 28.11.2014
zmluva č. 31/2014 - dátum zverejnenia 9.12.2014

 

faktúry
hlavná
činnosť

faktúry
podnikateľská
činnosť
január január
február február
marec marec
apríl apríl
máj máj
jún jún
júl júl
august august
september

september

 
október október  
november november
december december

 

Súhrnné správy o zákazkach  s nízkou hodnotou
I. štvrťrok 2014
II. štvrťrok 2014

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria