Navigácia

< Zmluvy
zmluva č. 1/2016 - dátum zverejnenia 4.1.2016
zmluva č. 2/2016 - dátum zverejnenia 11.1.2016
zmluva č. 3/2016 - dátum zverejnenia 15.1.2016
zmluva č. 4/2016 - dátum zverejnenia 31.1.2016
zmluva č. 5/2016 - dátum zverejnenia 31.1.2016
zmluva č. 6/2016 - dátum zverejnenia 4.2.2016
zmluva č. 7/2016 - dátum zverejnenia 1.3.2016
zmluva č. 8/2016 - dátum zverejnenia 1.3.2016
zmluva č. 9/2016 - dátum zverejnenia 1.4.2016
zmluva č. 10/2016 - dátum zverejnenia 1.4.2016
zmluva č. 11/2016 - dátum zverejnenia 1.6.2016
zmluva č. 12/2016 - dátum zverejnenia 1.6.2016
zmluva č. 13/2016 - dátum zverejnenia 1.8.2016
zmluva č. 14/2016 - dátum zverejnenia 5.9.2016
zmluva č. 15/2016 - dátum zverejnenia 5.9.2016
zmluva č. 16/2016 - dátum zverejnenia 12.10.2016
zmluva č. 17/2016 - dátum zverejnenia 8.11.2016
zmluva č. 18/2016 - dátum zverejnenia 10.11.2016
zmluva č. 19/2016 - dátum zverejnenia 9.12.2016

 

faktúry
hlavná
činnosť

faktúry
podnikateľská
činnosť
január január
február

február

marec marec
apríl apríl
máj máj
jún jún
júl júl
august august
september september
október október
november november
december december

 

  Objednávky - podnikateľská činnosť
objednávka č. 1/2016 - dátum zverejnenia 29.1.2016
objednávka č. 2/2016 - dátum zverejnenia 9.3.2016
objednávka č. 3/2016 - dátum zverejnenia 25.4.2016
objednávka č. 4/2016 - dátum zverejnenia 14.6.2016
objednávka č. 5/2016 - dátum zverejnenia 30.6.2016
objednávka č. 6/2016 - dátum zverejnenia 29.7.2016
objednávka č. 7/2016 - dátum zverejnenia 19.8.2016
objednávka č. 8/2016 - dátum zverejnenia 31.8.2016
objednávka č. 9/2016 - dátum zverejnenia 14.9.2016
objednávka č.10/2016 - dátum zverejnenia 29.9.2016
objednávka č.11/2016 - dátum zverejnenia 14.10.2016
objednávka č.12/2016 - dátum zverejnenia 14.11.2016
objednávka č.13/2016 - dátum zverejnenia 9.12.2016
 
  Objednávky - hlavná činnosť
objednávky č. 1-4/2016 - dátum zverejnenia 26.1.2016
objednávky č. 5-9/2016 - dátum zverejnenia 22.2.2016
objednávka č. 10/2016 - dátum zverejnenia 13.4.2016
objednávky č.11-12/2016 - dátum zverejnenia 25.5.2016
objednávka č. 13/2016 - dátum zverejnenia 1.6.2016
objednávka č. 14/2016 - dátum zverejnenia 4.7.2016
objednávka č. 15/2016 - dátum zverejnenia 4.8.2016
objednávky č.16-19/2016 - dátum zverejnenia 28.9.2016
objednávky 20-21/2016 - dátum zverejnenia 27.10.2016
objednávka č. 22/2016 - dátum zverejnenia 13.12.2016

 

  Súhrnné správy o zákazkach  s nízkou hodnotou
I. štvrťrok 2016
II. štvrťrok 2016
III. štvrťrok 2016
IV. štvrťrok 2016

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria