Navigácia

< Zmluvy
zmluva č. 1/2017 - dátum zverejnenia 2.1.2017
zmluva č. 2/2017 - dátum zverejnenia 11.1.2017
zmluva č. 3/2017 - dátum zverejnenia 16.1.2017
zmluva č. 4/2017 - dátum zverejnenia 31.5.2017
zmluva č. 5/2017 - dátum zverejnenia 31.5.2017
zmluva č. 6/2017 - dátum zverejnenia 23.6.2017
zmluva č. 7/2017 - dátum zverejnenia 23.6.2017
zmluva č. 8/2017 - dátum zverejnenia 1.7.2017
zmluva č. 9/2017 - dátum zverejnenia 1.7.2017
zmluva č. 10/2017 - dátum zverejnenia 12.7.2017
zmluva č. 11/2017 - dátum zverejnenia 1.8.2017
zmluva č. 12/2017 - dátum zverejnenia 4.9.2017
zmluva č. 13/2017 - dátum zverejnenia 13.9.2017
zmluva č. 14/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 15/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 16/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 17/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 18/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 19/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 20/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 21/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 22/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 23/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 24/2017 - dátum zverejnenia 2.10.2017
zmluva č. 25/2017 - dátum zverejnenia 20.10.2017
zmluva č. 26/2017 - dátum zverejnenia 14.11.2017
zmluva č. 27/2017 - dátum zverejnenia 28.11.2017
zmluva č. 28/2017 - dátum zverejnenia 11.12.2017

 

faktúry
hlavná
činnosť

faktúry
podnikateľská
činnosť
január január
február

február

marec marec
apríl apríl
máj máj
jún jún
júl júl
august august
september september
október október
november november
december december

 

    Objednávky - podnikateľská činnosť

objednávka č. 1/2017 - dátum zverejnenia 23.1.2017
objednávka č. 2/2017 - dátum zverejnenia 15.2.2017
objednávka č. 3/2017 - dátum zverejnenia 27.2.2017
objednávka č. 4/2017 - dátum zverejnenia 8.3.2017
objednávka č. 5/2017 - dátum zverejnenia 22.3.2017
objednávka č. 6/2017 - dátum zverejnenia 10.4.2017
objednávka č. 7/2017 - dátum zverejnenia 26.4.2017
objednávka č. 8/2017 - dátum zverejnenia 30.5.2017
objednávka č. 9/2017 - dátum zverejnenia 30.6.2017
objednávka č.10/2017 - dátum zverejnenia 27.9.2017
objednávka č.11/2017 - dátum zverejnenia 6.10.2017
objednávka č.12/2017 - dátum zverejnenia 23.10.2017
objednávka č.13/2017 - dátum zverejnenia 22.11.2017
objednávka č.14/2017 - dátum zverejnenia 28.11.2017
objednávka č.15/2017 - dátum zverejnenia 6.12.2017
objednávka č.16/2017 - dátum zverejnenia 15.12.2017
objednávka č.17/2017 - dátum zverejnenia 22.12.2017
 

    Objednávky - hlavná činnosť

objednávka č. 1/2017 - dátum zverejnenia 15.3.2017 
objednávka č. 2/2017 - dátum zverejnenia 30.3.2017
objednávka č. 3/2017 - dátum zverejnenia 22.5.2017
objednávky č. 4/2017 - dátum zverejnenia 16.6.2017
objednávka č. 5/2017 - dátum zverejnenia 15.8.2017
objednávka č. 6/2017 - dátum zverejnenia 7.9.2017
objednávka č. 7/2017 - dátum zverejnenia 19.10.2017
objednávka č. 8/2017 - dátum zverejnenia 24.10.2017
objednávka č. 9/2017 - dátum zverejnenia 15.11.2017
objednávka č. 10/2017 - dátum zverejnenia 24.11.2017
objednávka č. 11/2017 - dátum zverejnenia 28.11.2017
objednávka č. 12/2017 - dátum zverejnenia 14.12.2017
objednávka č. 13/2017 - dátum zverejnenia 23.12.2017
objednávka č. 14/2017 - dátum zverejnenia 23.12.2017
 

Súhrnné správy o zákazkach  s nízkou hodnotou

II. štvrťrok 2017

III. štvrťrok 2017
IV. štvrťrok 2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria