Navigácia

< Zmluvy
Kolektívna zmluva
 
zmluva č. 1/2019 - dátum zverejnenia 2.1.2019
zmluva č. 2/2019 - dátum zverejnenia 2.1.2019
zmluva č. 3/2019 - dátum zverejnenia 2.1.2019
zmluva č. 4/2019 - dátum zverejnenia 3.1.2019
zmluva č. 5/2019 - dátum zverejnenia 3.1.2019
zmluva č. 6/2019 - dátum zverejnenia 3.1.2019
zmluva č. 7/2019 - dátum zverejnenia 3.1.2019
zmluva č. 8/2019 - dátum zverejnenia 14.1.2019
zmluva č. 9/2019 - dátum zverejnenia 18.1.2019
zmluva č. 10/2019 - dátum zverejnenia 31.1.2019
zmluva č. 11/2019 - dátum zverejnenia 1.2.2019
zmluva č. 12/2019 - dátum zverejnenia 15.2.2019
zmluva č. 13/2019 - dátum zverejnenia 28.2.2019
zmluva č. 14/2019 - dátum zverejnenia 28.2.2019
zmluva č. 15/2019 - dátum zverejnenia 15.3.2019
zmluva č. 16/2019 - dátum zverejnenia 29.3.2019
zmluva č. 17/2019 - dátum zverejnenia 1.4.2019
zmluva č. 18/2019 - dátum zverejnenia 15.4.2019
zmluva č. 19/2019 - dátum zverejnenia 20.5.2019
zmluva č. 20/2019 - dátum zverejnenia 28.5.2019
zmluva č. 21/2019 - dátum zverejnenia 30.5.2019
zmluva č. 22/2019 - dátum zverejnenia 11.6.2019
zmluva č. 23/2019 - dátum zverejnenia 13.6.2019
zmluva č. 24/2019 - dátum zverejnenia 2.9.2019
zmluva č. 25/2019 - dátum zverejnenia 2.9.2019
zmluva č. 26/2019 - dátum zverejnenia 2.9.2019
zmluva č. 27/2019 - dátum zverejnenia 3.9.2019
zmluva č. 28/2019 - dátum zverejnenia 13.9.2019
zmluva č. 29/2019 - dátum zverejnenia 17.10.2019
zmluva č. 30/2019 - dátum zverejnenia 5.11.2019
zmluva č. 31/2019 - dátum zverejnenia 11.11.2019
zmluva č. 32/2019 - dátum zverejnenia 29.11.2019
zmluva č. 33/2019 - dátum zverejnenia 29.11.2019
zmluva č. 34/2019 - dátum zverejnenia 16.12.2019

zmluva č. 35/2019 - dátum zverejnenia 16.12.2019

 

faktúry
hlavná
činnosť

faktúry
podnikateľská
činnosť
január január
február február
marec marec
apríl apríl
máj máj
jún jún
júl júl
august august
september september
október október
november november
december december

 

    Objednávky - podnikateľská činnosť

objednávka č. 1/2019 - dátum zverejnenia 10.1.2019
objednávka č. 2/2019 - dátum zverejnenia 13.2.2019
objednávka č. 3/2019 - dátum zverejnenia 11.3.2019
objednávka č. 4/2019 - dátum zverejnenia 15.4.2019
objednávka č. 5/2019 - dátum zverejnenia 23.5.2019
objednávka č. 6/2019 - dátum zverejnenia 20.6.2019
objednávka č. 7/2019 - dátum zverejnenia 24.6.2019
objednávka č. 8/2019 - dátum zverejnenia 2.7.2019
objednávka č. 9/2019 - dátum zverejnenia 23.8.2019
objednávka č. 10/2019 - dátum zverejnenia 8.11.2019
objednávka č. 11/2019 - dátum zverejnenia 25.11.2019
objednávka č. 12/2019 - dátum zverejnenia 29.11.2019
objednávka č. 13/2019 - dátum zverejnenia 6.12.2019
 

    Objednávky - hlavná činnosť

objednávka č. 1/2019 - dátum zverejnenia 10.1.2019
objednávka č. 2/2019 - dátum zverejnenia 10.4.2019
objednávka č. 3/2019 - dátum zverejnenia 12.4.2019
objednávka č. 4/2019 - dátum zverejnenia 29.4.20199
objednávka č. 5/2019 - dátum zverejnenia 3.5.20199
objednávka č. 6/2019 - dátum zverejnenia 23.5.20199
objednávka č. 7/2019 - dátum zverejnenia 31.5.20199
objednávka č. 8/2019 - dátum zverejnenia 31.5.20199
objednávka č. 9/2019 - dátum zverejnenia 12.7.2019
objednávka č. 10/2019 - dátum zverejnenia 16.8.2019
objednávka č. 11/2019 - dátum zverejnenia 4.9.2019
objednávka č. 12/2019 - dátum zverejnenia 13.9.2019
objednávka č. 13/2019 - dátum zverejnenia 18.9.2019
objednávka č. 14/2019 - dátum zverejnenia 25.10.2019
objednávka č. 15/2019 - dátum zverejnenia 20.12.2019
 

  Súhrnné správy o zákazkach

I. štvrťrok 2019
I. štvrťrok 2019
II. štvrťrok 2019
IV. štvrťrok 2019
IV. štvrťrok 2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria