Navigácia

< Zmluvy
Kolektívna zmluva
 

zmluva č. 1/2021 - dátum zverejnenia 4.1.2021

zmluva č. 2/2021- dátum zverejnenia 4.1.2021
zmluva č. 3/2021 - dátum zverejnenia 29.1.2021
zmluva č. 4/2021 - dátum zverejnenia 1.2.2021
zmluva č. 5/2021 - dátum zverejnenia 26.2.2021
zmluva č. 6/2021 - dátum zverejnenia 1.3.2021
zmluva č. 7/2021 - dátum zverejnenia 24.3.2021
zmluva č. 8/2021 - dátum zverejnenia 1.4.2021
zmluva č. 9/2021 - dátum zverejnenia 1.4.2021
zmluva č. 10/2021 - dátum zverejnenia 1.4.2021
zmluva č. 11/2021 - dátum zverejnenia 30.4.2021
zmluva č. 12/2021 - dátum zverejnenia 31.5.2021
zmluva č. 13/2021 - dátum zverejnenia 31.5.2021
zmluva č. 14/2021 - dátum zverejnenia 1.6.2021
zmluva č. 15/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 16/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 17/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 18/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 19/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 20/2021 - dátum zverejnenia 23.8.2021
zmluva č. 21/2021 - dátum zverejnenia 2.9.2021
zmluva č. 22/2021 - dátum zverejnenia 23.9.2021
zmluva č. 23/2021 - dátum zverejnenia 23.9.2021
zmluva č. 24/2021 - dátum zverejnenia 30.9.2021
zmluva č. 25/2021 - dátum zverejnenia 30.11.2021
 

 

faktúry
hlavná
činnosť

faktúry
podnikateľská
činnosť
január január
dobropisy január  
február február
dobropisy február  
marec marec
april april
máj máj
jún jún
júl júl
august august
september september
október október
november november
december december
   

    Objednávky - podnikateľská činnosť

objednávka č. 1/2021
objednávka č. 2/2021
objednávka č. 3/2021
objednávka č. 4/2021
objednávka č. 5/2021
objednávka č. 6/2021
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria