Navigácia

< Zmluvy
Kolektívna zmluva
 

zmluva č. 1/2021 - dátum zverejnenia 4.1.2021

zmluva č. 2/2021- dátum zverejnenia 4.1.2021
zmluva č. 3/2021 - dátum zverejnenia 29.1.2021
zmluva č. 4/2021 - dátum zverejnenia 1.2.2021
zmluva č. 5/2021 - dátum zverejnenia 26.2.2021
zmluva č. 6/2021 - dátum zverejnenia 1.3.2021
zmluva č. 7/2021 - dátum zverejnenia 24.3.2021
zmluva č. 8/2021 - dátum zverejnenia 1.4.2021
zmluva č. 9/2021 - dátum zverejnenia 1.4.2021
zmluva č. 10/2021 - dátum zverejnenia 1.4.2021
zmluva č. 11/2021 - dátum zverejnenia 30.4.2021
zmluva č. 12/2021 - dátum zverejnenia 31.5.2021
zmluva č. 13/2021 - dátum zverejnenia 31.5.2021
zmluva č. 14/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 15/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 16/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 17/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 18/2021 - dátum zverejnenia 1.7.2021
zmluva č. 19/2021 - dátum zverejnenia 23.8.2021
 

 

faktúry
hlavná
činnosť

faktúry
podnikateľská
činnosť
január január
dobropisy január  
február február
dobropisy február  
marec marec
april april
máj máj
jún jún
   

    Objednávky - podnikateľská činnosť

objednávka č. 1/2021 - dátum zverejnenia 14.1.2021
objednávka č. 2/2021 - dátum zverejnenia 27.2.2021
objednávka č. 3/2021 - dátum zverejnenia 17.3.2021
objednávka č. 4/2021 - dátum zverejnenia 26.4.2021
objednávka č. 5/2021 - dátum zverejnenia 30.4.2021
 

    Objednávky - hlavná činnosť

objednávka č. 1/2021 - dátum zverejnenia 14.1.2021
objednávka č. 2/2021 - dátum zverejnenia 29.1.2021
objednávka č. 3/2021 - dátum zverejnenia 21.3.2021
objednávka č. 4/2021 - dátum zverejnenia 9.4.2021
objednávka č. 5/2021 - dátum zverejnenia 3.5.2021
objednávka č. 6/2021 - dátum zverejnenia 24.5.2021
objednávka č. 7/2021 - dátum zverejnenia 25.5.2021
 

  Súhrnné správy o zákazkach

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria