Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Ing. Daniela Ičová
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Terézia Bodocká
3    Peter Božik
5    Vladimír Duvač
6    Miriama Fulková
7    Juraj Gáll
8    Silvia Gerhátová
9    Janka Gogolová
10    Adriana Gogová
11    Tomáš Haluza
13    Zuzana Jakubičková
14    Žaneta Juríčková
15    Slávka Košťálová
16    Katarina Lendóciová
17    Samuel Medek
18    Petronela Mikulová
19    Branislav Petrucha
20    Michal Pravda
21    Emil Pušic
22    Miroslava Pušicová
24    Dávid Šípoš
25    Alena Šupolíková
26    Martina Valuchová

© aScAgenda 2022.0.1321 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria