Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Ing. Daniela Ičová
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Terézia Bodocká
3    Peter Božik
5    Vladimír Duvač
6    Miriama Merková
7    Juraj Gáll
8    Silvia Gerhátová
10    Adriana Gogová
11    Tomáš Haluza
13    Zuzana Jakubičková
14    Žaneta Juríčková
15    Slávka Košťálová
16    Katarina Lendóciová
17    Samuel Medek
18    Petronela Mikulová
19    Branislav Petrucha
25    Alena Šupolíková
26    Martina Valuchová
27    František Brath

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.10.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria