Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Ing. Lucia Vichnarová
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Štefan Berenyi čašník, servírka
3    Viktória Fabianová čašník, servírka
4    Vanessa Horváthová čašník, servírka
5    Jessica Paučeková čašník, servírka
6    Milan Stríž čašník, servírka
8    Miriam Páleníková kuchár
10    Michaela Viteková kuchár
11    Alexander Pavol Zavacký kuchár
12    Patrícia Loren Mancírová čašník, servírka
14    Ella Škandíková čašník, servírka
16    Alexandra Božiková kuchár

© aScAgenda 2024.0.1447 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.02.2024

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria