Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Ing. Janka Smatanová
Učebňa: III.A
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Veronika Mária Blaháková pracovník marketingu
3    Lenka Červená pracovník marketingu
4    Adriana Figurová pracovník marketingu
5    Mária Magdaléna Gálisová pracovník marketingu
6    Richard Huba pracovník marketingu
7    Dávid Krištof pracovník marketingu
8    Samuel Kúdela pracovník marketingu
9    Milan Lisý pracovník marketingu
10    Peter Liška pracovník marketingu
11    Miroslava Martišková pracovník marketingu
12    Daniil Synytsyn pracovník marketingu
13    Benjamin Vagunda pracovník marketingu
14    Filip Veselý pracovník marketingu
15    Samuel Bilik kuchár
17    Filip Jánoš kuchár
18    Dávid Petráš kuchár
19    Sandra Rybánská kuchár
21    Monika Tamaškovičová kuchár
23    Adam Gašparík čašník, servírka
24    Emma Geschvandtnerová čašník, servírka
26    Michaela Ňaňová čašník, servírka
27    Timea Streďanská čašník, servírka
29    Samuel Bosák kuchár
30    Daniela Balážiková pracovník marketingu
33    Nina Heliová pracovník marketingu

© aScAgenda 2024.0.1453 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2024

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria