Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.E

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIV.BIV.CV.B
Triedny učiteľ: Ing. Andrea Chalupová
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marianna Barčáková
2    Ján Beluš
3    Martina Borošová
4    Frantisek Brath
5    Vladislav Brida
6    Petr Faltys
7    Adam Hano
8    Lubomira Horvathova
10    Janka Jančeková
11    Martina Kačinová
12    Michal Kopčan
13    Božena Kostolná
14    Zuzana Kotlárová
15    Matej Kudla
16    Helena Melušová
17    Katarína Porubänová
18    Michal Pravda
19    Radovan Topolan
20    Matej Vatrn
21    Juraj Želiska

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria