Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Ing. Andrea Chalupová
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kevin Babčan
2    Zdeno Doms
3    Dominika Geschvandtnerová
4    Anton Kováčik
5    Peter Kucharik
7    Veronika Lipárová
11    Lukáš Ondrušek
12    Jaroslava Pastvová
15    Nikoleta Szabóová
17    Petra Šrajová
19    Viktória Valaštínová
20    Róbert Wolf
21    Ján Beluš
22    Martina Borošová
23    František Brath
24    Vladislav Brida
25    Petr Faltys
26    Ľubomíra Horváthová
27    Martina Kačinová
28    Michal Kopčan
29    Božena Kostolná
30    Zuzana Kotlárová
31    Matej Kudla
32    Helena Melušová
33    Katarína Porubänová
34    Radovan Topolan
35    Matej Vatrn
36    Juraj Želiska
37    Patrik Fejt
38    Branislav Tobolka

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria