Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Viera Chudá
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Adam Beňačka kuchár
2    Andrej Grzyb kuchár
3    Peter Harnúšek kuchár
5    Denis Chudiváni kuchár
6    Maroš Majurník kuchár
7    Laura Medzayová kuchár
8    Karin Šagátová kuchár
9    Natália Šagátová kuchár
10    Denis Vrzal kuchár
11    Erika Balážiková čašník, servírka
12    Nina Bálešová čašník, servírka
14    Lucia Božiková čašník, servírka
15    Bronislava Fuksíková čašník, servírka
17    Patrícia Malíková čašník, servírka
18    Ella Škandíková čašník, servírka
19    Marta Valková čašník, servírka
20    Kamila Marková čašník, servírka
21    Michal Hustý čašník, servírka
22    Martin Šupa kuchár

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.10.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria