Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Ing. Jana Beková
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Barbora Borbélyová
2    Ján Haring
3    Adam Herák
4    Martina Králová
6    Lea Marková
8    Lenka Ondrejková
9    Noemi Ondrková
10    Patrik Oravec
11    Timotej Pánik
12    Vanesa Petreje
13    Adriana Poštrková
14    Ahmed Sayed
15    Patrik Smutný
16    Pavol Škorec
17    Filip Šmatlák
18    Karolína Vestenická
19    Ema Vičanová
20    Hana Bohušová
21    Simona Záhumenská

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.10.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria