Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIV.BIV.CV.B
Triedny učiteľ: Ing. Mária Pavlovičová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Boris Božik pracovník marketingu
2    René Bridzik pracovník marketingu
3    Vanesa Burzová pracovník marketingu
4    Ľubomíra Činková pracovník marketingu
5    Dušan Dunka pracovník marketingu
6    Karin Marková pracovník marketingu
7    Sabína Priecelová pracovník marketingu
8    Lívia Princová pracovník marketingu
9    Samuel Rosa pracovník marketingu
10    Michaela Tuchyňová pracovník marketingu
11    Michaela Viteková pracovník marketingu
12    Karolína Žišková pracovník marketingu
13    Viktória Dušová čašník, servírka
14    Samuel Janega čašník, servírka
15    Katarína Kordošová čašník, servírka
16    Daniela Romanová čašník, servírka
17    Maneenamkhang Ruamyod čašník, servírka
18    Tatiana Trudmanová čašník, servírka
19    Zuzana Tuchyňová čašník, servírka
20    Sabína Vargová čašník, servírka

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria