Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.E

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIV.BIV.CV.B
Triedny učiteľ: Ing. Daniela Ičová
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 6
Kat. číslo Meno Priezvisko   
5    Jozef Fruňo
8    Henrieta Jakubíková
9    Martin Karaba
12    Matina Nováková
15    Branislav Samel
16    Peter Slážik
19    Emília Vincúrová
20    Janka Vranková
21    Dana Záňová
22    Dominik Žamboky
23    Lucia Klabníková

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria