Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Ing. Ivana Kajanová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Nikola Baleková čašník, servírka
2    Darina Čechová čašník, servírka
3    Viktória Gnipová čašník, servírka
4    Veronika Herdová čašník, servírka
5    Kristína Humajová čašník, servírka
8    Scarlett Ľubová čašník, servírka
9    Anna Riegelová čašník, servírka
10    Emma Tillerová čašník, servírka
11    Ľubica Barčáková kuchár
14    Radovan Gajdoš kuchár
17    Nikola Kulichová kuchár
20    Erik Paulovič kuchár
21    Juraj Tureček kuchár
22    Roman Hlavačka čašník, servírka
23    Barbora Gálová čašník, servírka
24    Michal Hustý čašník, servírka
25    Samuel Jurkovič čašník, servírka

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria