Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Čakajdová
Zástupca: Mgr. Ľubica Čakajdová
Učebňa: V.B
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Timea Baraníková
3    Michaela Bujnová
4    Peter Jančovič
5    Lívia Jašková
6    Eliška Kňazeová
7    Vanessa Kuricová
9    Sindy Mládeková
11    Tomáš Patrovič
12    Vanesa Pavelková
14    Michaela Poláková
16    Adriana Ševčíková
17    Terézia Škreková
18    Michaela Uhláriková
19    Michaela Vajdová
20    Sofia Voleková
21    Róbert Galáč

© aScAgenda 2024.0.1453 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2024

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2
  • 038 762 95 35

Fotogaléria