Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Petra Krajčovičová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Sebastián Benka pracovník marketingu
2    Matúš Daniš pracovník marketingu
4    Dávid Gerši pracovník marketingu
5    Filip Nikodem pracovník marketingu
7    Daniela Szojmová pracovník marketingu
8    Roman Šípoš pracovník marketingu
10    Adriána Černáková čašník, servírka
12    Eva Didiová čašník, servírka
13    Bibiana Fačková čašník, servírka
14    Filip Hindy čašník, servírka
15    Kristián Labuda čašník, servírka
16    Erik Raučina čašník, servírka
17    Paulína Smatanová čašník, servírka
18    Lea Ďatelinková pracovník marketingu
19    Lucia Chrkavá pracovník marketingu
20    Christopher Jozef Tvrdík pracovník marketingu

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.10.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria