Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: PhDr. Jana Bohilová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marek Bezák
3    Eliška Gunišová
4    Frederika Halmová
5    Erik Herold
8    Michaela Kmeťková
9    Marco Marián Kober
10    Zuzana Kováčiková
11    Emília Marková
12    Simona Maťavková
14    Tomáš Mozol
15    Petra Nemcová
16    Adrián Pavlík
18    Linda Škorcová
20    Branislav Tarač
21    Dominik Tóth
22    Radovan Tuchyňa
23    Markéta Uhláriková

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria