Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIV.BIV.CV.B
Triedny učiteľ: PhDr. Jana Bohilová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marek Bezák
3    Eliška Gunišová
4    Frederika Halmová
5    Erik Herold
7    Samuel Jurkovič
8    Michaela Kmeťková
9    Marco Marián Kober
10    Zuzana Kováčiková
11    Emília Marková
12    Simona Maťavková
14    Tomáš Mozol
15    Petra Nemcová
16    Adrián Pavlík
18    Linda Škorcová
20    Branislav Tarač
21    Dominik Tóth
22    Radovan Tuchyňa
23    Markéta Uhláriková

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria