Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIV.BIV.CV.B
Triedny učiteľ: RNDr. Jana Žiarna
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Balážová
2    Daniela Beňová
3    Tímea Blaškovičová
4    Dominik Bobošík
5    Sofia Gálisová
6    Kristína Gerbelová
7    Monika Holíková
8    Michal Hustý
9    Erika Chmúrčiaková
10    Karolína Kaducová
11    Lukáš Kertész
13    Alexandra Machová
14    Roman Ondrejka
15    Filip Oravec
16    Andrej Piecka
17    Petra Slováková
18    Lukáš Sobota
19    Dominika Streďanská
22    Daša Škvareninová
23    Natanael Štefkovič
25    Veronika Vašková
26    Dajana Veličová
27    Richard Žatko
28    Andrej Mrázik
29    Alexandra Balážová

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria