Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22022 Nákup chleba, pečiva a cukrárenskych výrobkov 31 603.20 bez DPH 27.01.2022 27.1.2022 do 14,00 hod. 1.2.2022 - 31.1.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 18.01.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 82022 Opr. a údr. práce a služby, rozvo stravy pre SOŠ o a s, Topolčany 96 241.95 s DPH 12.07.2022 25.7.2022 do 14,oo hod. 1.8.2022 - 31.8.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 12.07.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 32022 nákup chladeného hydinového mäsa,vajec a majonézy 11 590.27 bez DPH 01.02.2022 24.02.2022 do 14,00 hod. 1.3.2022 - 28.2.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 01.02.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 42022 Nákup ovocia a zeleniny 31 745.90 bez DPH 01.02.2022 24.2.2022 do 14,oo hod. 1.3.2022 - 28.2.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 01.02.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 52022 nakup mrazených rýb, výrobkov z rýb a mrazenej zeleniny 21 252.22 bez DPH 01.02.2022 25.2.2022 do 14,oo hod. 1.3.2022 - 28.2.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 01.02.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 72022 nákup surovín pre kuchyňu SOŠ o a s, Topoľčany 62 580.85 bez DPH 15.03.2022 29.3.2022 do 14,oo hod. 1.6.2022 - 31.5.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 15.03.2022
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 62022 nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre SOŠ o a s 35 118.51 bez DPH 15.03.2022 31.3.2022 do 14,oo hod. 1.5.2022 - 30.4.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany 15.03.2022
Zmluva 20232412 zmluva o poskytovaní prektického vyučovania 0,00 s DPH 18.09.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Pedikúr Andrea,Obrancov mieru, Tovarniky Andrea Božiková majiteľka 02.10.2023
Zmluva 20232421 zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 0,00 s DPH 07.09.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb CHILL-OUT CAFE Andrea Jančovičová majiteľka 09.10.2023
Zmluva 20232436 zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 0,00 s DPH 05.09.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Dovolenky do hodinky, s.r.o.,Februárova 153/3, 95801 Partizánske Bc.Petra Korytárová 17.10.2023
Objednávka 9026/2023/PC čistenie stoličiek v školskej jedálni 100,00 s DPH 20.10.2023 Ladislav Benedikovič - LAtep Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 25.10.2023
Objednávka 9029/2023/PC ochranné pomôcky kuchyňa 1 122,50 s DPH 13.11.2023 TOP-TEXT, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 15.11.2023
Objednávka 5/2024/HC čistenie kanalizácie 120,00 s DPH 30.01.2024 PROFI SERVIS s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 31.01.2024
Objednávka 6/2024/HC dodanie pek. a cuk. výrobkov na 2/2024 350,00 s DPH 31.01.2024 Topec, Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 31.01.2024
Objednávka PC 9008/2024 dodanie pek. a cuk.výrobkov 2/2024 850,00 s DPH 31.01.2024 Topec, Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 31.01.2024
Objednávka 9031/2023/PC oprava el.kotra v kuchyni 130,09 s DPH 07.11.2023 GASTRO-HAAL, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 15.11.2023
Objednávka 9033/2023/PC čistenie lapača tukov v kuchyni 600,00 s DPH 20.11.2023 Kanalizačný servis, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 22.11.2023
Objednávka 9034/2023/PC nákup kuch. pomocok do kuchyne 2 100,00 s DPH 20.11.2023 RM GASTRO JAZ, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb , T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 22.11.2023
Objednávka 9045/2023/PC nákup misiek na šalát pre ŠJ 427,20 s DPH 18.12.2023 EUOGASTROP, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 19.12.2023
Objednávka 9044/2023/PC nákup kuch.príborov 1 884,00 s DPH 18.12.2023 EUOGASTROP, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany Beková Eva vedúca školskej jedálne 19.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/319