Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DII.AII.BII.CII.DIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BV.B
Triedny učiteľ: RNDr. Jana Žiarna
Zástupca: Mgr. Zuzana Urbanová
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adriana Burzová
2    Dominik Čakajda
3    Aneta Čimborová
4    Martin Daniš
5    Vanessa Drobňáková
6    Sarah Silvia Dvončová
7    Nelly Grmanová
8    Petra Hrončoková
10    Tomáš Kobolka
11    Samuel Konš
12    Timotej Kulanga
13    Karin Marková
14    Sára Paulovičová
15    Petra Pavlovičová
16    Daniel Pružinec
18    Nella Turanská
20    Natália Drábiková
21    Karolína Mária Jaleczová

© aScAgenda 2023.0.1380 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.10.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria