Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.DI.EII.AII.BII.CII.DII.EIII.AIII.BIV.BIV.CV.B
Triedny učiteľ: RNDr. Jana Žiarna
Odbor: hotelová akadémia
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Adriana Burzová
2    Dominik Čakajda
3    Aneta Čimborová
4    Martin Daniš
5    Vanessa Drobňáková
6    Sarah Silvia Dvončová
7    Nelly Grmanová
8    Petra Hrončoková
9    Patrícia Kmotorková
10    Tomáš Kobolka
11    Samuel Konš
12    Timotej Kulanga
13    Karin Marková
14    Sára Paulovičová
15    Petra Pavlovičová
16    Daniel Pružinec
17    Ivana Sedláčiková
18    Nella Turanská
19    Martin Šupa

© aScAgenda 2021.0.1262 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
  • 038 762 95 35

Fotogaléria