Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Novinky

 • Od pondelka 3. 5. 2021 sa nemusí zákonný zástupca žiaka ani žiak preukazovať v škole negatívnym testom na covid-19.

  Potvrdenie o bezinfekčnosti podáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak v prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovania 3 a viac dní (vrátane víkendu).

 • Od 3.5.2021 bude pre žiakov otvorený aj Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany na ulici Mudroňova 2, Topoľčany. Žiaci sa môžu ubytovať od nedele 2.5.2021 od 15:00 hod.

 • Od 26.4.2021 sa v súlade s platnými pravidlami obnovuje školské vyučovanie v prezenčnej forme vo všetkých ročníkoch stredných škôl v okrese Topoľčany.

  Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky a manuálom COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktoré sú na stránke MŠVVaŠ SR:

  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/

  https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf

  https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia ,

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 o obnovení školského vyučovania od 19. apríla 2021 obnovujeme vyučovania pre žiakov končiacich ročníkov v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesení vlády SR č. 176 z 31. marca 2021.

  Do školy od pondelku 19.4.2021 nastupujú triedy V.B a IV.C. Každý žiak sa musí preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 pracovných dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe rozhodnutia ministra školstva Vás chceme informovať, že v školskom roku 2020/2021 sa nebude konať PFIČ - písomná forma internej časti a ÚFIČ - ústna forma internej časti maturitnej skúšky.

  Známky z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky budú určené administratívne podľa Rozhodnutia ministra školstva z 22. marca 2021.

  Maturitná skúška z predmetu, na ktorú sa žiak prihlásil dobrovoľne, bude prebiehať ústnou formou, alebo žiak do 30. 4. 2021 svoje prihlásenie na dobrovoľne konanú maturitnú skúšku zruší písomne.

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
 • 038 762 95 35

Fotogaléria